Motorregistret er et system, der gør det lettere for bilejere og bilforhandlere at få biler registreret og nummerpladerne udleveret.

Hvad betyder Motorregistret for mig som borger?

For dig som borger vil Motorregistret betyde, at du skal opleve det lettere at registrere køretøjer.

Du vil efter sommeren 2012 kunne ejerskifte bil digitalt via www.skat.dk i de situationer, hvor der ikke skal skiftes nummerplader.

Skal der skiftes nummerplader har du to muligheder:

 1. Køre til synshal som er nummerpladeoperatør for SKAT eller
 2. en autoforhandler der tillige er godkendt pladeoperatør for SKAT.

Er den forhandler som du køber bil af godkendt nummerpladeoperatør, vil der være mulighed for at få sat plader på din nye bil med det samme.

Du behøver ikke nødvendigvis at have indgået forhåndsaftale med et forsikringsselskab om autoforsikring, der vil være mulighed for at søge digitalt om forsikring via Motorregistret.

Hvad kan jeg se på Motorregistret om mit eget og andres køretøjer?

Du vil kunne se alle data om din og andres køretøjer, fx om en bil er indregistreret eller ej. Hvilket forsikringsselskab bilen er forsikret hos, hvornår den har været til syn mm. Dog vil alene ejeren af bilen kunne se ejerforhold.

Kan man i Motorregistret se, om en given bil er en importbil?

Nej, andre aktører end SKAT kan ikke. Det er et registreringsafgiftsspørgsmål, så det er kun SKAT, der har adgang til disse oplysninger.

Skal jeg stadig medbringe et forsikringsbevis når jeg skal indregistrere en bil?

Som hovedregel behøver du ikke have et forsikringsbevis med. Motorregistret  har direkte opkobling til de fleste og største forsikringsselskaber. Der vil tage mellem 10-20 sekunder at blive godkendt (eller afvist). Der vil være nogle få mindre selskaber, som ikke er opkoblet – i de situationer skal der indtastes et forsikringsbevisnummer i Motorregistret.

Hvornår kan jeg som borger selv foretage ejer-/brugerskifte?

Efter sommeren 2012 bliver borgerne også koblet på systemet, så det bliver muligt for dem selv at foretage ejer-/brugerskifte. Denne adgang vil ske gennem TastSelv, som også bruges til at se årsopgørelsen mm.

Hvilke typer køretøjer kræver stadig henvendelse til et af SKATs motorcentre?

Køretøjer med særlige klausuler skal fortsat indregistres hos SKAT. Det er fx taxaer, handicapkøretøjer og køretøjer med afgiftsnedsættelse.

Priser

Et sæt nummerplader, inkl. registrering kr. 1.400,-
Én nummerplade (MC), inkl. registrering kr. 800,-
Ejer-/brugerskifte kr. 500,-
Erstatningsnummerplade, pr. stk kr. 800,-

 

Registreringsattest

Du skal ALTID medbringe den originale registreringsattest ved ejerskifte (hvis din registringsattest er todelt, skal begge dele medbringes).

Attester udstedt fra 06. juni 2012 fra Motorregistret er forsynet med individuelle RAK-koder (RAK: Registrerings Attest Kode). Der er en RAK-kode for hver del. Det gælder for:
DEL I (Tekniske specifikationer) og
DEL II (Tilhørsforhold).
RAK-koderne låser køretøjet op i Motorregistret. Der er 2 RAK-koder, en for DEL I og en for DEL II. Det er vigtigt, at DEL 1 og DEL 2 ikke opbevares sammen.

DEL I skal altid medbringes ved kørsel i udlandet. DEL II bør opbevares som et værdidokument med tilhørende RAK-kode. Koden kan sammenlignes med en pinkode, som giver adgang til ændringer af fx bilens tilhørsforhold (ejer- og brugerforhold).

Sker der en ændring på et køretøj, som medfører en ny registreringsattest, bortfalder de tidligere RAK-koder i Motorregistret, og den oprindelige registreringsattest kan derfor ikke længere bruges. Derfor inddrages de tidligere registreringsattester heller ikke.

DEL I kan bestilles særskilt og efter behov. Ved bestilling ændres RAK-koden ikke.

Man skal i de fleste tilfælde ikke længere medbringe forsikringsbevis.

Nye krav til legitimation og evt. fuldmagt

Den 6.6.2012 udgår den “grønne anmeldelsesblanket”.

I stedet skal identifikationen sikres i form af legitimation, så der ikke kan opstå tvivl om kundens identitet.

Legitimation med billede:

Det kan være kørekort eller pas, eller anden form for billedlegitimation.

Legitimation uden billede:

Hvis der ikke kan vises billedlegitimation, skal der medbringes to typer af legitimation, hvoraf den ene type skal indeholde CPR-nummer. Det kan være:
Dåbs- eller navneattest
Sygesikringskort (sundhedskort) eller bopælsattest
Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra SKAT
Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (maksimum tre måneder gammel).
BEMÆRK: Mindst ét af legitimationsbeviserne skal være sygesikringskort (sundhedskort) eller dåbs- eller navneattest, og mindst ét af dokumenterne skal indeholde CPR-nummer.

Fuldmagt

Hvis anmelder ikke er ejer/bruger, skal fuldmagt forevises, og fuldmagtshaver skal kunne legitimere sig.

Fuldmagten skal forevises, men bliver ikke inddraget.

 

Private borger

Som privat borger (ejer, eller bruger af et registreret køretøj), er der flere processer der nu kan klares via Det Digitale Motorregister, hvis du logger på med dit NemID. Betalingen sker online med dankort.

 • Bestille 3. nummerplade (anvendes til lygtebom)
   
 • Bestille ønskenummerplader (til personbiler til privat kørsel, eller beboelse. Samt motorcykler til privat kørsel).
   
 • Bestille historiske nummerplader (kun køretøjer registreret første gang før den 1.4.1976, kan få historiske nummerplader)
   
 • Erstatningsregistreringsattest (hvis den originale registreringsattest er beskadiget, bortkommet eller den ene del er bortkommet).
   
 • Erstatningsnummerplade (hvis en nummerplade er bortkommen, eller ulæselig). Hvis nummerpladerne er stjålet, skal det meldes til politiet.

Al kommunikation der dannes i Motorregistret, lægger sig i kundens kommunikationsmappe hos SKAT. Via internettet kan den ses, downloades og printes.

Vejledning til bestilling af bortkommet registreringsattest

Du skal bruge din NEM-ID eller tast selv-mode

Skat.dk –> Gå til borger –> Motor og nummerplader –> Nummerplader og registrering/omregistrering –> Registreringsattest –> Log på TastSelv Borger og ny registreringsattest i motorregistret

 

Prøveplader

Vi kan desværre ikke udlevere prøveplader.

De kan afhentes hos dit skattecenter, eller bestilles på SKAT’s hjemmeside. Du skal som borger logge på med dit NemID og du kan hér vælge at få tilsendt prøvepladerne med posten, eller afhente dem hos dit skattecenter.

Leveringstid ca. 7 dage

Vi kan også bestille dem for dig (Gratis), men der går ca. 4 dage før de kommer med posten

Pris til SKAT for prøveplader er 100 kr. pr. døgn (Max for 7 dage) + porto

For at bestille prøveplader skal der bruges et stel nr. på køretøjet og cpr-nummer på personen der skal føre køretøjet

Medbring reg-attest/ eller kopi af den og gyldig billedlegitimation.

Kontaktinformationer

Houvej 160
9370 Hals

tlf. 40 60 31 12

bilsynulsted@gmail.com